Tegnestuen søger medarbejdere

 

PROJEKTLEDER / PROJEKTERINGSLEDER

 
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue søger en erfaren projekt- / projekteringsleder. 
 
OM STILLINGEN
Dit primære ansvarsområde bliver projekt- eller projekteringsledelse på en af vores større opgaver -der vedrører byrum og landskab. Du vil få ansvaret for at koordinere ideudvikling, projektering og udførelse, herunder samarbejdet med de øvrige rådgivere på projektet. Din opgave bliver at danne bindeled mellem projektteamet og parterne på byggepladsen og at medvirke i realiseringen af projektet. 
 
Ønsket tiltrædelsestidspunkt er 1. december2017.
 
Løn efter forhandling og i henhold til dine kvalifikationer.
 
OM DIG
Du er arkitekt/ingeniør/konstruktør og har erfaring med projekt- og projekteringsledelse på både større og små byggesager, helst indenfor landskabsarkitektur.Du har sans for detalje og ikke mindst for hele processen med at omsætte projekt fra idé til færdigt anlæg.
Du er samarbejdsorienteret i samspillet med alle parterne på projektet og bidrager til at gøre skitsering, projektering og udførsel af anlægsarbejderne til et fælles projekt til gavn for både fremdrift og kvalitet.
Du arbejder struktureret og kan skabe overblik, har gode kommunikationsevner og er vant til at arbejde på tværs af fagområder.
Som person er du positiv, løsningsorienteret og har en kreativ tilgang til arbejdsopgaverne.
 
OM TEGNESTUEN
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er en århusiansk landskabsarkitekt tegnestue med en stærk faglig profil indenfor landskab, planlægning og byrum.Ledelsesstrukturen på tegnestuen bygger på et bevidst åbent og tillidsfuldt medarbejdersyn, hvor den enkelte medarbejder har stor frihed under ansvar til at udføre sit arbejde.
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte adm. direktør Joanna Suder - mobil 2784 8217 for yderligere oplysninger om stillingen.
 
Tegnestuen har hovedadresse i Aarhus og projektkontor i København. I ansøgningen skal det fremgå hvor man ønsker stillingen.
 
Ansøgningsfrist er fredag den 27. oktober 2017. 
 
Ansøgningen sendes på mail til js@kristinejensen.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDSKABSARKITEKT
 

Tegnestuen har mange spændende og udfordrende opgaver og søger derfor 1-2 nye dygtige landskabsarkitekter, der kan arbejde med på at realisere visionerne. 

 

OM DIG
Du er arkitekt/landskabsarkitekt og er uddannet fra en af arkitektskolerne eller KU Science og har målrettet din uddannelse efter interesse i landskabsarkitektur. Erfaring med projektering af landskabsarkitektur og beplantning er en fordel, men ikke et krav. Du kan kommunikere med bygherrer, samarbejdspartnere og kollegaer, arbejder selvstændigt og har overblik. Du evner at se den store sammenhæng fra arkitektonisk vision til udførelse og er optaget af, at følge projekterne helt til udførelse.
Hvis du kan skrive under på ovenstående og har lyst til at indgå i et spændende og dynamisk arbejdsfællesskab, hvor du selv kan være med til at præge dine arbejdsopgaver er det dig, vi søger.
 
Ønsket tiltrædelsestidspunkt er hurtigst muligt, senest den 1. december2017.
 
Løn efter forhandling og i henhold til dine kvalifikationer.
 
JOBBET
Du kommer til at arbejde tæt sammen med tegnestuens skitserende og projekterende arkitekter. Du vil arbejde med opgaver der er i projektudvikling og projektering, fra dispositionsforslag over hovedprojekt til udbud og udførelse. 
 
OM TEGNESTUEN
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er en århusiansk landskabsarkitekt tegnestue med en stærk faglig profil indenfor landskab, planlægning og byrum.
Ledelsesstrukturen på tegnestuen bygger på et bevidst åbent og tillidsfuldt medarbejdersyn, hvor den enkelte medarbejder har stor frihed under ansvar til at udføre sit arbejde.
 
IGANGVÆRENDE PROJEKTER
Tegnestuen arbejder i øjeblikket på flere spændende parkprojekter blandt andet restaurering af historiske anlæg, samt landskabelige bearbejdninger af byrum og pladser. Derudover har vi projektering af udearealer ved flere boligprojekter, et stort sygehusprojekt i Aalborg og begravelsesanlæg i Stockholm.
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte adm. direktør Joanna Suder - mobil 2784 8217 for yderligere oplysninger om stillingen.
 
Ansøgningsfrist er fredag den 27. oktober 2017.
 
Ansøgningen sendes på mail til js@kristinejensen.dk. 
 
 
 
 

 

KONSTRUKTØR

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue søger en fagligt engageret konstruktør. 
 
OM STILLINGEN
Dine primære ansvarsområder bliver 3D projektering, samt projektopfølgning og fagtilsyn. Du vil få ansvaret for at koordinere 3d projektering, og derefter projektopfølgning og tilsyn, herunder samarbejdet med de øvrige rådgivere på projektet. Din opgave bliver at danne bindeled indenfor projektteamet, samt mellem projektteamet og parterne på byggepladsen, samt at medvirke i realiseringen af projektet. 
 
Ønsket tiltrædelsestidspunkt er hurtigst muligt, senest den 1. december 2017.
 
Løn efter forhandling og i henhold til dine kvalifikationer.
 
OM DIG
Du er konstruktør og har erfaring med 3 D projektering, fagtilsyn og projektopfølgning helst på større byggesager og du har stor byggeteknisk indsigt. 
Du er samarbejdsorienteret og konstruktiv i samspillet med projektets parter og bidrager til at gøre projekteringen og udførelsen af anlægsarbejderne til et fælles projekt til gavn for både fremdrift og kvalitet.
Du arbejder struktureret og kan skabe overblik, har gode kommunikationsevner og er vant til at arbejde med digitale værktøjer.
Som person er du positiv, løsningsorienteret og har en kreativ tilgang til arbejdsopgaverne.
 
OM TEGNESTUEN
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er en landskabsarkitekt tegnestue med en stærk faglig profil indenfor landskab, planlægning og byrum.
Ledelsesstrukturen på tegnestuen bygger på et bevidst åbent og tillidsfuldt medarbejdersyn, hvor den enkelte medarbejder har stor frihed under ansvar til at udføre sit arbejde.
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte adm. direktør Joanna Suder - mobil 2784 8217 for yderligere oplysninger om stillingen.
 
Tegnestuen har hovedadresse i Aarhus og projektkontor i København. I ansøgningen skal det fremgå hvor man ønsker stillingen.
 
Ansøgningsfrist er fredag den 27. oktober 2017.
 
Ansøgningen sendes på mail til js@kristinejensen.dk.