Sønderparken og Korskærparken
Helhedsplaner
Projektkonkurrence 2011, 1. præmie
kategori
Helhedsplan for boligområde, renovering
lokalitet
Fredericia
bygherre
Boligkontoret Fredericia og Boli.nu
samarbejdspartnere
Aarhus Arkitekterne (totalrådgiver) og SAHL Arkitekter
ydelse
Disponering af helhedsplaner, udførelse af trafikarealer, aktivitetsområder og beplantning
areal
2 x 20 ha
anlægssum
kr. 50 mio. for friarealer ialt
status
Igangværende projektering
 

I samarbejde med Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter har tegnestuen vundet en stor konkurrence om helhedsplaner for 2 store boligområder i Fredericia, Sønderparken og Korskærparken. Projektet omfatter renovering af 1500 boliger og dertilhørende friarealer og forventes at strække sig over de næste 5 år.

De fysiske helhedsplaner for Sønderparken og Korskærparken, vil vi med enkle og effektfulde midler skabe forskellighed og nye muligheder i områderne. De nye kontakt flader kan inspirere til fællesskab og ibrugtagning af området og igangsætte en udvikling, der i alle henseender har bæredygtighed for øje. Områderne er unikke tilbud, der kombinerer parcelhusenes plads og kontakt til det grønne med fordelene ved at bo tæt i byen.

SP-Collage 1
SP koncept
SP plan
SP-Collage 2
SP-Collage 2
SP-collage 3
SP - udsnitsplan 1
SP - udsnitsplan 2
KP - collage 1
KP - koncept
KP - beplantning
KP - Situationsplan
KP - collage 1
KP - udsnitsplan 2
KP - udsnitsplan 1