Monumentområdet i Jelling
Rådgivningsopgave 2010
kategori
Landskab, park, formidling af kulturarv
lokalitet
Kongernes Jelling, Monumentområdet, Jelling
bygherre
Vejle Kommune
samarbejdspartnere
Kunstnerisk konsulent: Billedhugger Ingvar Cronhammar
ydelse
Helhedsplan, projektering af formidlende arkitektur elementer og beplantnning
areal
13 ha.
anlægssum
24 mio. kr.
status
Igangværende, udføres 2013
 

Den nyopdagede pallisade (indhegning) indgår sammen med UNESCO-monumenterne i et nyetableret område. Monumentområdet tager udgangspunkt i de mange lag, som udgør dette arkæologiske palimpsest: Jelling Monumentområdet viser en kontinuerlig række af bygningsmæssige opbygninger og ændringer, hvor tidligere tiders anlæg delvist er fjernet, genanvendt og ombygget til ny brug. I dag er opgaven at skabe en ny ramme, hvor de nye store fund indskriver den eksisterende kulturarv til en overbevisende arkitektonisk helhed.

Ved at synliggøre palisadens geometri og udstrækning (365x365 meter)skaber forslaget rumlig sammenhæng og helhed. Palisadens rumlige omfang understreges med en gennemgående betonmarkering, der indsætter grænse og en konkret forskel mellem landskabsrummet udenfor og indenfor. Monumentområdet fremtræder indenfor palisaden som et stort sammenhængende rum, et område der frigøres fra det omkringliggende kulturlandskab ved overvejende at være lyngklædt. Fladen spændes ud og lys beton samler helheden. I kraft af materialesammenhængen bringes Jellings UNESCO-monumenter og de nye fund i forgrunden.

Collage set fra nord
Luftfoto m geometri
Palimpsest
Vikingetidens geometri
Beton -ét materiale samler helheden
Lyng og græs - fladen spænder monumentområdet ud
Collage fra højen
Plan
Formidling af fund
Collage - fra hjørnet syd
Plan palisade
Udsnitsplan palisade
Plaisade og stolper
Palisade fliser
Palisade stolper
Plan husene
Plan hus
Collage hus
Plan skibssætning
Skibssætning
Skibssætning detalje
Collage fra søen